03 december Zeeuws Congres Flexwonen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Paukenweg 3, Middelburg

Het evenement wordt georganiseerd in Van der Valk Hotel aan de Paukenweg 3 in Middelburg.

Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnenĀ  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

Op dinsdag 3 december organiseren de provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het 'Zeeuws Congres Flexwonen' in Middelburg.

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u kijken op de website Expertisecentrum Flexwonen.