20 mei Online congres: Samen zorgen voor prettig wonen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Allerlei woonpartijen in Nederland werken met succes samen op het gebied van prettig wonen. Om ervoor te zorgen dat deze partijen ook in de toekomst het verschil blijven maken, is het van belang om de (lokale) samenwerking verder te versterken en verbeteren. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ wordt hier op een inspirerende wijze aandacht aan geschonken.

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen, waarbij voorkeuren en woonwensen verschillen per persoon en levensfase. Over het algemeen slagen woonpartijen in Nederland er goed in om mensen dit te bieden. Dat is de verdienste van de inzet van alle betrokkenen, waaronder gemeenten, bewoners, verhuurders, projectontwikkelaars en vele anderen. Samenwerkingen tussen lokale partijen zijn van groots belang en tonen tegelijkertijd ook nog veel ruimte voor groei.

Zo blijkt uit de evaluatie van de Woningwet aan de samenwerking in de lokale driehoek (gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties) versterkt kan worden. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ staan deze samenwerkingen daarom centraal. Kijkers volgen het congres online en krijgen de gelegenheid om actief deel te nemen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Nieuwbouw
  • Leefbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Wonen met zorg
  • Spoedzoekers
  • Duurzaamheid

Dit zijn tevens de volkshuisvestelijke prioriteiten van de corporatiesector voor 2021 – 2025.

Samenwerking versterken

Uit de evaluatie van de Woningwet van de Woningwet is gebleken dat de lokale samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere betrokken partijen zoals zorg- en welzijnspartijen versterkt kan worden. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor lokale invulling, grotendeels in lijn met de uitgangspunten van de huidige Woningwet. Het wetvoorstel Evaluatie Woningwet moet hierbij zorgen voor een juridische basis om op verder te bouwen.

Sinds de evaluatie steken woonpartijen verder meer energie in effectieve informatievoorziening, communicatie en praktijkontwikkeling. Zo krijgen gemeenten, huurdersorganisaties, corporaties, projectontwikkelaars en andere instanties een beter beeld van de mogelijkheden om samenwerkingen op verschillende niveaus (complex, wijk/buurt, gemeente) te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Woonbond, VNG en Aedes zetten hiervoor ook het ‘informatietraject Woningwet’ op om de kwaliteit en het functioneren van lokale samenwerking verder te versterken. Het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ gaat ook dieper in op deze trajecten.