IBW 2017 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op de interactieve landkaart op deze website.

Zoals opgenomen in de herziene Woningwet zorgt het ministerie van BZK jaarlijks vóór 1 juli voor een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

Nieuwe cijfers

De eerste IBW werd eind juni 2016 gepresenteerd. Ook in 2017 heeft de IBW als doel een goed gesprek op lokaal niveau te stimuleren en te faciliteren. De rekenmethode is vergelijkbaar met die in 2016. Wel heeft de IBW nu alleen betrekking op de DAEB en niet meer op de hele corporatie.

Opbouw

De IBW bestaat uit drie bedragen:

  • nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag);
  • woningverbetering (investeringsbedrag);
  • huurmatiging (uitgave).

Deze bedragen geven indicatief aan hoeveel extra bestedingsruimte corporaties hebben ten opzichte van de beleidsvoornemens die zij zelf hebben aangegeven in de prospectieve informatie (dPi) voor 2017-2021. De bedragen betreffen geen ‘geld op de plank’. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten. Ga voor meer informatie over de IBW naar de Hulpmiddelen.