Traject certificering software marktwaarde en beleidswaarde gestart

Bij deze brengen wij u op de hoogte dat het traject omtrent de certificering van de software voor de bepaling van de marktwaarde en beleidswaarde immidels is gestart. Onderdeel van dit traject, net als voorgaand jaar, een onderzoek van het ministerie van BZK naar de resultaten van de verschillende softwarepakketten.

Doel van dit onderzoek is onderzoeken of diverse softwarepakketten bij invoer van dezelfde woningportefeuilles tot vergelijkbare resultaten leiden(cq. binnen een aanvaardbare bandbreedte van 5% van elkaar liggen). Daarbij is de beleidswaarde een nieuw begrip, ook voor de verwerking in softwarepakketten en certificeringen. In de tweede week van januari worden de resultaten uit dit onderzoek verwacht. Op dat moment zal worden beoordeeld of de certificering van de software kan worden gecontinueerd of dat er een vervolgtraject nodig blijkt. We begrijpen de urgentie van certificering, in de planning houden we hier rekening mee. We houden u op de hoogte.