Flexwonen - met deze handreikingen kunt u aan de slag

De behoefte aan snel beschikbare, tijdelijke woonruimte groeit sterk. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld hun relatie verbreken en snel nieuwe woonruimte nodig hebben. Of om mensen die voor een bepaalde tijd in een nieuwe stad of land gaan werken of studeren, en dan weer verder gaan. Ook het gezin of stel dat ‘in between’ koophuizen zit, of statushouders die wachten op gezinshereniging, kunnen geholpen zijn met een snel beschikbare tijdelijke woning.  

De samenstelling en omvang van de groep zogeheten ‘spoedzoekers’ verschilt per gemeente. Net als de mogelijkheden om in tijdelijke huisvesting te voorzien. Als gemeenten oplossingen willen bieden voor deze groeiende groep spoedzoekers, helpt het om te weten om hoeveel mensen het gaat en welke groepen het betreft. Welke gebouwen en locaties kunnen flexibele huisvesting leveren? Wat zijn de belemmeringen om snel te kunnen schakelen?

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK hebben het Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31 onderzoek gedaan naar deze vragen. De verschillende doelgroepen, de praktijk en de kansen van het flexwonen, zijn op basis van vijf pilots in kaart gebracht in de volgende twee publicaties.

De praktische ‘Handreiking aan de slag met flexwonen!’ geeft stapsgewijs aan hoe elke gemeente of lokale partij zelf kan uitrekenen hoe groot de woonbehoefte van spoedzoekers is (in totaal worden 11 soorten spoedzoekers onderscheiden). Is er te weinig woonruimte beschikbaar, dan biedt de handreiking suggesties wat voor soort gebouwen of plekken ook kunnen worden ingezet. In ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ tonen 9 korte factsheets vooral praktijkproblemen en goede voorbeelden.

De handreiking en factsheets kunnen gemeenten en lokale partijen helpen om te zorgen voor meer woonruimte, aanvullend op alle reguliere huisvesting. Het zijn handige toolkits vol praktische handvatten, waarmee u aan de slag kunt.

U kunt de handreiking en factsheets ook direct hier downloaden.