Nader onderzoek certificering softwarepakketten gestart

De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken, voldoen aan de normen voor de marktwaardering, maar de berekening van de beleidswaarde is nog onvoldoende vergelijkbaar. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedadviesbureau Fakton. Hierdoor kunnen de pakketten nog niet worden gecertificeerd. Een nader onderzoek is gestart. Mogelijk volgen nog wijzigingen in een of meer softwarepakketten.

De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad in het jaarverslag, moeten worden gecertificeerd. Ook het nieuwe begrip ‘beleidswaarde’ valt onder dit certificeringstraject. In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht Fakton de software voor het bepalen van de marktwaarde en beleidswaarde per 31 december 2018. Zij bekeken in hoeverre de diverse softwarepakketten bij invoer van dezelfde woningportefeuilles tot vergelijkbare resultaten komen.

De uitkomsten van de verschillende pakketten moeten binnen een aanvaardbare bandbreedte van 5% van elkaar liggen. Voor de beleidswaarde voldoen de pakketten echter nog niet aan deze norm. Daarom is meteen een aanvullend onderzoek gestart. Begin februari zijn de resultaten daarvan bekend. Op dat moment kan worden beoordeeld of de certificering van de software kan starten of dat wijzigingen in een of meer pakketten noodzakelijk zijn. Omdat tijdige certificering voor alle partijen belangrijk is, doen Fakton, BZK en de softwareleveranciers er alles aan om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden. Naar verwachting zijn uiterlijk half maart alle softwarepakketten gecertificeerd.