Studentenhuisvesting: samen doorbouwen in crisistijd

Door het coronavirus neemt de leegstand bij studentenhuisvesters toe, maar betrokken partijen willen de productie van nieuwe woningen voor studenten op gang houden. Ook blijven zij zich gezamenlijk inzetten voor het verder versterken van de informatievoorziening voor (internationale) studenten en middelbare scholieren. Dit stelt minister Kajsa Ollongren in een kamerbrief over de voortgang van Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2023 (LAS).

In de kamerbrief schetst ze de situatie rondom studentenhuisvesting in coronatijden. Zo zijn de internationale studenten teruggeroepen en/of teruggereisd naar hun land van herkomst. De verwachting is dat nieuwe uitwisselingsstudenten bij de start van het komende schooljaar niet naar Nederland komen, waardoor vele gereserveerde kamers voor internationale studenten leeg blijven. In Amsterdam handelden de betrokken partijen snel op de verwachte terugloop. Lees hier hoe zij dit voor elkaar kregen.

Daarnaast verloren sommige Nederlandse studenten een deel van hun inkomsten, waardoor het betalen van de huur onder druk kan staan. Als gevolg hiervan is afgesproken door onder meer verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen om geen huisuitzettingen te doen als gevolg van betalingsproblemen door de coronacrisis. Ook kunnen studenten met acute financiële nood hun leenbedrag tijdelijk verhogen en is het reisrecht met drie maanden verlengd. Verder krijgen studenten een financiële compensatie als zij hun diploma halen tussen september 2020 en eind januari 2021.

'Productie op gang houden'

Ondanks de teruglopende vraag naar woningen door studenten spreekt Ollongren het streven uit om het aanbod van studentenwoningen verder uit te breiden. Dit in lijn met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2023. Ollongren: “Juist in deze tijd moeten we de productie op gang houden, om te zorgen dat ook onze toekomstige studenten straks over een goede en betaalbare woning beschikken.” De minister constateert dat in vrijwel alle studentensteden harde plannen liggen voor de bouw van nieuwe studentenhuisvesting. Zo zijn vorig jaar bijna 8.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarnaast liggen er nog plannen voor ruim 26.000 nieuwe woningen voor studenten in onder meer Amsterdam, Utrecht en Groningen.

Versterking van lokaal overleg

Volgens minister Ollongren is lokaal overleg over studentenhuisvesting inmiddels goed op gang gekomen. “Ik ben blij om te zien dat het lokaal overleg tussen gemeenten, (studenten)huisvesters, onderwijsinstellingen en studenten op steeds meer plekken structureel van de grond komt.” Daarnaast bundelen omliggende gemeenten steeds meer de krachten om problemen rondom studentenhuisvesting op te lossen. Zo ook het bestrijden van discriminatie op de woningmarkt en het aanpakken van malafide verhuurders.

Informatievoorziening voor (toekomstige) studenten

In deze tijden van crisis is schaarste niet het enige probleem, zo luidt in de kamerbrief. Veel studenten zouden ook vragen hebben over hun rechten, zoals bij het voortijdig beëindigen van hun huurcontract. Daarbij is goede informatievoorziening aan studenten van groot belang. Voor internationale studenten is recentelijk een flinke vertaalslag gemaakt in de informatievoorziening. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) gaat daarnaast de komende tijd werken aan een informatietoolkit voor middelbare scholieren. Ook start de LSVb volgend schooljaar een onlinecampagne om middelbare scholieren nog beter te informeren over studentenhuisvesting.