Handreiking prestatieafspraken geeft antwoord op vragen uit woonsector

Veel gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hebben afgelopen jaren prestatieafspraken gemaakt. Daarmee is een impuls gegeven aan de samenwerking op lokaal niveau. De handreiking prestatieafspraken helpt organisaties om goede afspraken te maken en ze te onderhouden. Om in te spelen op vragen uit de sector is de handreiking vernieuwd.

Vraagbaak

Anders dan in de vorige editie, staat in de huidige handreiking prestatieafspraken een vraagbaak centraal. Aan de hand van zes hoofdvragen worden meerdere thema’s toegelicht: 

  • Waarom maken we prestatieafspraken?
  • Waar moeten prestatieafspraken aan voldoen?
  • Waar moeten we rekening mee houden bij het maken van prestatieafspraken?
  • Waar gaan prestatieafspraken over?
  • Welke informatie is beschikbaar voor prestatieafspraken?
  • Hoe werken we aan prestatieafspraken?

Onder ieder thema staan achterliggende vragen over de wetgeving, goede voorbeelden uit de praktijk en een uiteenzetting van de rollen van alle deelnemende partijen.

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een vrijwillige, maar niet vrijblijvende overeenkomst tussen drie partijen: de huurdersorganisatie, gemeente en corporatie. Een belangrijke achterliggende gedachte bij het maken van prestatieafspraken is dat samenwerking nodig is om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken. 
De gemeente kan namelijk wel beleid maken, maar er gebeurt weinig als de corporatie niet aan boord is en haar steentje bijdraagt aan de uitvoering. Corporaties zijn daarbij vaak weer afhankelijk van huurders of de gemeente.