Inschrijving Woningmarktscriptieprijs geopend

Net zoals vorig jaar is het ook dit jaar weer mogelijk voor studenten om hun masterscriptie op te geven voor de Woningmarktscriptieprijs. De meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een eerste prijs van 2500 euro uit.

De tweede plaats in de wedstrijd wint een geldbedrag van 1000 euro, gevolgd door de derde plaats met 500 euro. Winnaars van de prijs presenteren hun scriptie aan de beleidsmakers en onderzoekers van BZK voordat zij de prijs ontvangen.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan de Woningmarktscriptieprijs zijn enkele voorwaarden opgesteld:

  • De inzending betreft een masterscriptie aan een Nederlandse Universiteit op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- of vastgoedmarkt.
  • De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand.
  • De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn.
  • De scriptie is geschreven in de periode augustus 2020 t/m 31 augustus 2021.
  • De scriptie mag zowel door de auteur als door de universiteit worden ingediend. Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit krijgt een eervolle vermelding.

Het indienen van de masterscriptie kan tot uiterlijk 10 september 2021. Bekijk voor meer informatie over de prijs en hoe de scriptie kan worden ingediend het document Woningmarktscriptieprijs 2021.