Reguleringsmogelijkheden voor de middenhuur

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen in het middensegment staat onder druk. Er zijn al maatregelen genomen die inzetten op het verbeteren van zowel de betaalbaarheid als de beschikbaarheid van woningen voor mensen met een middeninkomen. Zo is de jaarlijkse huurprijsstijging in de vrije sector gemaximeerd. Hierdoor worden huurders beschermt tegen hoge huurstijgingen.

Daarnaast is beoogd om per 1 januari 2022 het aantal punten voor de WOZ-waarde van een woning in het woningwaarderingsstelsel te maximeren op 33 procent van het totale puntental. Dit borgt de omvang van de gereguleerde woningvoorraad en de regionale verdeling daarvan. Op deze manier blijven ook in gebieden met grote woningkrapte en stijgende huizenprijzen voldoende betaalbare woningen beschikbaar.

Onderzoek naar consequenties

Het effect van deze maatregelen is nog niet in alle gevallen direct merkbaar en de vraag om naar regulerende maatregelen te kijken wordt steeds vaker gesteld. Stec Groep en Brink zijn gevraagd te onderzoeken wat de consequenties zijn van verschillende varianten die de huurprijzen in het middenhuursegment kunnen reguleren.

Uit deze studies wordt duidelijk dat huurprijsregulering een complexe en onzekere afruil met zich meebrengt tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Regulering kan op de korte termijn zorgen voor minder hoge huren, maar zorgt op de lange termijn voor minder rendement voor verhuurders en daarmee het risico dat zij minder huurwoningen zullen aanbieden.

De komende tijd zullen de betrokken partijen verder onderzoeken hoe een regulerende maatregel in de praktijk zou uitwerken en wat daar verder voor nodig zou zijn. Het is aan een volgend kabinet of een dergelijke maatregel moet worden ingevoerd of dat andere maatregelen passender zijn.

Kansen voor het middenhuursegment

Om te zorgen voor voldoende aanbod voor mensen met een middeninkomen worden de komende jaren 19 duizend middenhuurwoningen gebouwd met ondersteuning van de Woningbouwimpuls en in de 14 grootschalige woningbouwgebieden staan ook woningen in het middenhuursegment gepland. Voor de komende tien jaar heeft het kabinet 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de snelle bouw van additionele woningen.