Betere uitgangspositie voor huurders door rem op huurprijs

De meeste huurders in de gereguleerde sector betalen sinds 1 juli een gelijke of iets lagere huur. Dit komt onder meer door de huurbevriezing die sinds 1 juli 2021 geldt. De gemiddelde huurverhoging in de vrije sector komt op 1,3%; ruim binnen de maximaal toegestane verhoging van 2,4% dit jaar. Deze cijfers komen uit de CBS Huurenquête 2021. Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over deze en andere actuele zaken in een kamerbrief over het huurbeleid.

Betaalbaar huren

Een deel van de huurders heeft dit jaar een huurverlaging gekregen omdat ze in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen. Ook kunnen huurders sinds dit jaar een tijdelijke huurkorting krijgen als ze door onvoorziene omstandigheden de huur even niet meer kunnen opbrengen. Huurders in de gereguleerde sector die dit jaar wel te maken kregen met een huurverhoging doen er goed aan om te checken of dit mag. Een aantal verhuurders heeft vóór 1 juli de jaarlijkse verhoging doorgevoerd. Zij zijn echter verplicht de huur alsnog te bevriezen op de eerstvolgende verhogingsdatum. Als huurder en verhuurder er niet uitkomen, kan de Huurcommissie te hulp schieten. De Huurcommissie werkt hard aan het verkorten van de wachttijd voor een uitspraak en rapporteert voorzichtig optimistisch over het terugdringen van de achterstanden dit jaar tot een reguliere werkvoorraad van zo’n 3.500 zaken.

Eerlijke selectie

Iedereen verdient een eerlijke kans op de woningmarkt. Gelijke behandeling bij het zoekproces is daarvoor randvoorwaarde. Het vervolgonderzoek naar discriminatie op de woningmarkt bevestigt het beeld dat er regelmatig discriminatie in het selectieproces voor komt. Dit is onacceptabel. Het wetsvoorstel goed verhuurderschap zal daarom landelijk regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars introduceren.  Zij dienen tijdens alle verhuurfases een helder en transparant selectieproces te hanteren, waarbij zij verplicht gebruik maken van objectieve en niet-discriminerende selectiecriteria en de keuze voor de uiteindelijke huurder motiveren. Daarnaast doet de gemeente Utrecht in samenwerking met het ministerie onderzoek naar een meldplicht om discriminatie bij woningverhuur tegen te gaan.

Kamerbrief

In de brief wordt verder ingegaan op informatievoorziening over wat wel en niet is toegestaan bij borgstelling én op de schuldeiserspositie van huurders als een verhuurder failliet gaat. Ook wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een wettelijk verbod op het verplicht mee huren van een parkeerplaats.