Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de heropening van het loket Woningbouwimpuls voor projectaanvragen, sneller en meer woningen dankzij de Transformatiefaciliteit en de realisatie van 84.000 woningen in 2019.

Loket Woningbouwimpuls weer geopend voor projectaanvragen

Gemeenten kunnen sinds deze week weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. Met de Woningbouwimpuls van in totaal 1 miljard euro draagt het ministerie van BZK in de komende jaren bij aan de versnelde totstandkoming van ten minste 65 duizend betaalbare woningen.

Meer weten? Lees dan snel verder voor informatie over de Woinngbouwimpuls en de start van de tweede aanvraagronde.

Staat van de Woningmarkt 2020

Sneller en meer woningen met de Transformatiefaciliteit

Ze spreken dagelijks met zowel Nederlandse als internationale financiers om vastgoedfinancieringen voor hun klanten te verkrijgen. Als intermediairs kennen Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga van PROPERTY & FINANCE de markt als geen ander. Ze weten waar vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars tegenaan lopen en met welke uitdagingen zij kampen. Vooral wanneer het om transformatieprojecten gaat.

Lees het hele gesprek met Wellink en Hettinga in het online praktijkverhaal.

In 2019 84.000 nieuwe woningen gerealiseerd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft deze week deze cijfers bekendgemaakt. Het doel om in 2019 minimaal 75.000 nieuwe woningen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald.

Lees verder voor meer informatie over de gerealiseerde woningen.

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt.

Lees op de website van Woningmarktbeleid.nl verder over de hernieuwde afspraken, wat deze afspraken zijn en welke maatregelen het kabinet heeft genomen.

Expertteam Woningbouw adviseert Nieuwkoop over stikstof

Stikstofdepositie stond het plan van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) om huurwoningen aan de Nieuwkoopse Plassen te bouwen lange tijd in de weg. Een voormalig verzorgingstehuis moest daar ruimte voor maken, maar gelegen op de grens van een het Natura 2000-gebied leek dit een onmogelijke taak. Tot het Expertteam Woningbouw advies gaf over intern salderen.

Lees het verhaal over de stikstofdepositie, het plan van WSN en Expertteam Woningbouw.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via Twitter.