© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

EU stemt in met rol online verhuurplatforms in aanpak toeristische verhuur

De wet Toeristische Verhuur die uitwassen van toeristische verhuur aanpakt, wordt per 1 juli 2021 uitgebreid met regels voor verhuurdersplatforms. Zij mogen in gemeenten waar een registratieplicht geldt, geen advertenties publiceren zonder registratienummer. Hierdoor krijgen gemeenten een beter zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. De maatregel is getoetst door de Europese Commissie en gaat op 1 juli 2021 in.

Verlenging termijnen voorlopige investeringsverklaringen vermindering verhuurderheffing

De termijn voor het aflopen van voorlopige investeringsverklaringen wordt verruimd. De verruiming geldt voor de voorlopige investeringsverklaringen die zijn toegekend en waarvan de termijn gerekend vanaf de datum van de aanmelding voorgenomen investering zonder deze verruiming zou verstrijken in de kalenderjaren 2020, 2021 of 2022. Hiermee krijgen verhuurders een jaar langer de tijd om projecten af te ronden, zonder het recht op de heffingsvermindering te verliezen.

Vervolgaanpak opgave en middelen woningcorporaties

In de zomer van 2020 is onderzocht hoe corporaties op korte en lange termijn in staat zijn om de maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken. In het rapport bleek dat de verhouding uit balans is. Dit schrijft demissionair minister Ollongren in een kamerbrief waarin ook een eerste voorzet wordt gedaan voor de mogelijke oplossingen van dit tekort.

Oproep minister aan hypotheekpartijen: meer digitalisering en extra inzet voor starters

Minister Ollongren doet een oproep aan partijen om zich extra in te zetten voor starters die een hypotheek willen aanvragen en om digitalisering van het hypotheekproces te verbeteren. Dit schrijft zij in de kamerbrief naar aanleiding van gesprekken die zij voerde met partijen binnen het platform hypotheken.

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG opnieuw de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 en 16 oktober 2020 zijn gemaakt. Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. 

BZK-scriptieprijs voor studie naar investeringen woningen middeninkomens

Ana Luiza Barros heeft met haar scriptie over investeringen in huurhuizen voor middeninkomens de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gewonnen. De masterstudent van de TU Delft kreeg de onderscheiding donderdag 1 april uitgereikt tijdens een bijeenkomst op het departement. Ze wint 2.500 euro.  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.