© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Betaalbare woningen in gloednieuw stationsgebied Hilversum

Meer dan zeshonderd nieuwe woningen kan de gemeente Hilversum bouwen met een bijdrage van de Woningbouwimpuls. Zij komen voor een groot deel in het nieuwe stationsgebied: daar woon je over enige tijd in het centrum, op een steenworp van het station. Daniëlle Timmer is programmamanager en vanaf het eerste uur betrokken bij de plannen voor de gebiedsontwikkeling.

Daniëlle Timmer, programmamanager in de gemeente Hilversum

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

Na twee succesvolle tranches kunnen gemeenten in september voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor de laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen.

Volkshuisvestingsfonds ruim twee keer overtekend

Het animo voor het Volkshuisvestigingsfonds blijkt groot. Er zijn 48 aanvragen ingediend voor in totaal 90 deelplannen. Het beschikbare budget is hiermee ruim twee keer overtekend. Het loket van het Volkshuisvestingsfonds is inmiddels gesloten. Gemeenten konden hier een aanvraag indienen voor een bijdrage aan verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden.

Standplaatsen woonwagens: gemeenten ontwikkelen beleid, aantallen blijven nog gelijk

Het aantal standplaatsen voor woonwagens is met ruim 8.800 de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven. Wel zijn meer gemeenten bezig met de in 2018 afgesproken inzet om met het lokale woonbeleid te zorgen voor voldoende standplaatsen. De komende twee jaar verwachten zij met ongeveer 150 extra standplaatsen te komen. Voor de aanpak van knelpunten in gemeenten komt het Rijk met een nieuw ondersteuningsprogramma. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) bij de ‘Herhaalmeting Standplaatsen 2020’ dat zij op 11 mei 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.

Inspiratiemagazine over prestatieafspraken en leefbaarheid

Hoe kan goede samenwerking tussen lokale partijen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Deze vraag staat centraal in de derde editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het magazine dient als inspiratiebron voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom leefbaarheid gestimuleerd.

Bezoek minister Ollongren aan regio Parkstad Limburg

Op 27 mei bezocht minister Ollongren Zuidoost Limburg om te zien hoe de betrokken gemeenten invulling geven aan de in 2019 afgesloten Regio Deal Parkstad Limburg. Tijdens haar bezoek sprak de minister met burgemeesters, wethouders en bezoekt een bewonersinitiatief De buurttuin in Heerlen-Noord. 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.