Kamerbrief Voortgang versnelling woningbouw

In de afgelopen kabinetsperiode is de kanteling ingezet om de woningbouwproductie te verhogen en versnellen, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen te vergroten en de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren, maar we zijn er nog niet. Door de opwaartse bijstelling van bevolkingsprognose is de groei van het aantal woningen echter onvoldoende en voor de komende tien jaar zijn er 900.000 woningen nodig. Deze versnelling van de woningbouw wordt langs drie pijlers ingezet: generiek via het spoor van de Woningbouwimpuls, gebiedsgericht via de veertien grootschalige woningbouwgebieden en door de randvoorwaarden op orde te krijgen. De minister informeert de Tweede Kamer met onderstaande brief over de voortgang.