Videovoorbeeld investeren door marktpartijen: Garyp (Fryslân)

Marktpartijen nemen al op verschillende manieren initiatief op de sociale woningmarkt en realiseren projecten. De motivatie van de initiatiefnemers is interessant. Waarom zijn zij de innovatieve projectontwikkelaar die een Bijlmerflat redden van de sloop? En waarom zien lokale ondernemers brood in het opknappen van een oude melkfabriek en het realiseren van woningen daarin voor ouderen met een krappe beurs? In verschillende video’s vindt u het antwoord.

De Eendracht, Garyp (Fryslân)

In het Friese Garyp staat De Eendracht, een voormalige zuivelfabriek waarin zelfstandig ondernemer Johan Timmermans een multifunctioneel wooncomplex heeft gerealiseerd. Het complex bevat 6 zorgwoningen, een zorgloket, huisartsenpraktijk, peuterspeelzaal, kapper en kinderdagverblijf. Timmermans: ‘Garyp heeft tot 1968 op deze fabriek gedraaid. Ik wilde voorkomen dat dit stuk erfgoed zou verdwijnen.’ De zorgwoningen die in De Eendracht zijn gevestigd, hebben een huurprijs van maximaal 700 euro en vallen dus onder de sociale huur.