Rob van Gijzel over de samenwerkingstafels middenhuur

Er zijn meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig. Oplossingen hiervoor liggen op lokaal niveau. Daarvoor zijn alle relevante spelers rond de bouw, investeringen en huisvesting nodig. Rob van Gijzel neemt, in gemeenten waar er behoefte is aan middenhuursegment, samen met de wethouder het initiatief voor de lokale samenwerkingstafels. Een stand van zaken.

Portretfoto van geïnterviewde
Rob van Gijzel, voorzitter samenwerkingstafel

U bent in januari van start gegaan met de samenwerkingstafel middenhuur. Zijn er al lokale tafels geweest?

Op lokaal niveau zijn de eerste samenwerkingstafels gestart in Amsterdam, Hoorn en Delft. Ook in Groningen, Den Haag en Tilburg zullen we snel van start gaan. De samenwerkingstafel is hier enthousiast ontvangen en werpt haar eerste vruchten al af.

De casus die wordt besproken aan de lokale tafel wordt aangedragen door de wethouder. Het doel is altijd meer middenhuurwoningen, maar de omstandigheden en randvoorwaarden zijn overal anders. Er is dan ook niet één pasklare oplossing, maar bij iedere casus wordt opnieuw gekeken welke partijen relevant zijn om het gesprek mee te voeren. De lokale tafels leveren ook input op voor de landelijke tafel, die in breder verband naar mogelijke hindernissen en oplossingen kijkt.

Er is ook een landelijke tafel actief. Wat is hun rol in het geheel?

De landelijke tafel heeft in het eerste halfjaar al veel opgeleverd. Tijdens de eerste bijeenkomst moest het gesprek tussen partijen op gang komen en was het niet vanzelfsprekend dat deze partijen met elkaar overleggen. Inmiddels is het wederzijds begrip vergroot en hebben de partijen hun commitment uitgesproken. Zo is het overleg tussen de huurders en verhuurders weer opnieuw opgestart.  Ook is door de bijeenkomsten van de landelijke tafel de inzicht in de problematiek vergroot en zijn partijen bereid mee te denken over oplossingen. De tafel heeft ook geleid tot overleg tussen partijen in verschillende werkgroepen om oplossingen te zoeken. Dat heeft geleid tot factsheets over de gemiddelde verhuurprijs per gemeente, expertteams om bouwprojecten te versnellen, actueel beleid omtrent huurprijsverhogingen, inventarisatie van de vraagzijde middeninkomens en mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw.

Daarbij wordt een ‘roadmap’  ontwikkeld die verschillende handvatten biedt voor de hindernissen die nu op lokaal niveau worden ondervonden.De afgelopen tijd hebben we bij deze roadmap de focus gelegd op het instrumentarium van gemeenten om het middensegment te bouwen, bestemmen en te behouden en op de uitvoerbaarheid en transparantie van de markttoets.  Voor het eerste punt is een factsheet ontwikkeld samen met de VNG die gemeenten meer inzicht biedt in hun mogelijkheden. Bij de markttoets zijn we met de VNG, Aedes en de investeerders aan het kijken naar de mogelijkheden van een landelijk platform.

Het klinkt als een goede start, maar wat is nu de succesfactor?

Partijen zitten met elkaar aan tafel en gaan open het gesprek aan. Iedere partij heeft natuurlijk haar eigen belang, maar er staat een groter gezamenlijk doel centraal. Alle partijen aan tafel willen dat er snel meer middenhuurwoningen beschikbaar komen. Ook voor de individuele belangen blijft oog, maar soms moet hier overheen worden gestapt om het gezamenlijke doel te bereiken.

Kunnen gemeenten zich nog aanmelden voor een lokale samenwerkingstafel?

Dat is zeker nog mogelijk! Wanneer een wethouder enthousiast is, kan hij of zij zich aanmelden bij de samenwerkingstafel. Uiteindelijk wordt er gesproken over een concrete casus in de gemeente, waarbij het doel natuurlijk meer middenhuur is. Als de wethouder al een beeld heeft van een casus of vraagstuk, is goed om dat meteen door te geven.  

Meer informatie?

Contact opnemen over (deelname aan) de samenwerkingstafels kan via samenwerkingstafel@minbzk.nl. Vermeld hierbij de regio of gemeente waarin u actief wil zijn.