'Wij gaan voor betrouwbaar partnerschap met gemeenten'

Pensioenuitvoerder MN koopt vooral nieuwbouw aan voor de sociale- en vrije huursector. Die woningen worden verhuurd en het rendement is voor de deelnemers in de pensioenfondsen. ‘Als institutionele belegger richten wij ons met een lange termijnhorizon vooral op het betaalbare middensegment’, vertelt Wynand Verhoef, Acquisiteur Onroerend Goed bij MN. ‘Zo kunnen we met gemeenten duurzame (prestatie)afspraken maken en voorzien we in de grote behoefte aan beschikbare woningen in het betaalbare middensegment.’

Portretfoto van geïnterviewde

Wynand Verhoef, Acquisiteur Onroerend Goed bij pensioenuitvoerder MN

In de praktijk

Verhoef: ‘Stel, je verdient tussen de 2000 en 3000 euro per maand. En je wilt - of moet - wonen in de Randstad, Maastricht, Zwolle, Groningen of in de grote steden in Noord-Brabant. Een huurwoning is dan niet alleen moeilijk te vinden, maar vaak ook nog eens onbetaalbaar. Die vraag naar huurwoningen voor modale inkomens - door starters, doorstromers, kenniswerkers, senioren, etc. - groeit en wordt in de toekomst alleen maar groter. Als pensioenuitvoerder en investeerder willen wij graag in die vraag voorzien om twee redenen: 

Ten eerste zijn huurwoningen in het middensegment een goede, lange termijninvestering. Wij hebben een lange termijnhorizon - we zijn uit op duurzame investeringen en maken graag afspraken met gemeenten over die duurzame investeringen. Een voorbeeld: in Aalsmeer hebben we afspraken gemaakt met de gemeente om in samenwerking 51 appartementen te bouwen. Een van die afspraken is dat de appartementen de eerste 15 jaar niet individueel worden verkocht. In de 15 jaar daarna mogelijk wel, maar dan wel met een extra nabetaling op de initiële grondprijs. Daarmee nemen we de vrees van de gemeente weg dat we nu tegen een gereduceerde (sociale) grondprijs inkopen en na een paar jaar de woningen met een veel hogere winst weer doorverkopen. 

Ten tweede bestaat onze achterban uit mensen die werkzaam zijn (geweest) in de metaal- en technieksector en koopvaardij. Mensen met een modaal inkomen dus, die betaalbare huisvesting zoeken. In het beste geval profiteert de huurder dus ook als pensioendeelnemer van de woning.’

Betaalbare huur

‘Ons is er veel aan gelegen om gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, te informeren over de voordelen van onze duurzame investeringen voor zowel de gemeente als de woningzoekende. We willen hen bekendmaken met het concept betaalbare huur en voorbeelden van onze projecten inzichtelijk maken. Daarvoor hebben wij de website Betaalbarehuur.nl in het leven geroepen. We zijn blij dat er nu de samenwerkingstafels zijn. MN is bij diverse tafels betrokken zoals in Delft en Groningen. Wij dragen graag bij aan de visie- en beleidsontwikkeling en kunnen ook het hele ontwikkel- en bouwtraject op ons nemen.’ 

In partnerschap met gemeenten

Behalve in Aalsmeer, is MN ook actief in steden buiten de G4, zoals Arnhem, Apeldoorn, Zaltbommel, Etten-Leur en nog veel meer middelgrote gemeenten. Vanaf de jaren 50 is de portefeuille met meer dan 5.000 woningen opgebouwd. Door een proactieve houding en de intrinsieke wens om duurzame investeringen aan te gaan, wil en kan MN voor een gemeente zowel partner als eindafnemer zijn. 

Welke rol heeft het ministerie van Binnenlandse zaken hierin?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde samenwerkingstafels onder voorzitterschap van Rob van Gijzel. Een lokale samenwerkingstafel middenhuur wordt georganiseerd op initiatief van de wethouder. Samen met de wethouder wordt vervolgens gezocht naar een concrete casus voor de lokale tafel: een plek in de stad waar snel meer middenhuur moet en kan worden toegevoegd.

Gemeenten die interesse hebben om een Samenwerkingstafel te organiseren, kunnen een mail sturen aan: samenwerkingstafel@minbzk.nl.