‘De samenwerkingstafel krijgt partijen in Hoorn snel in beweging’

Ook in het middelgrote Hoorn groeit de behoefte aan huurwoningen voor het middensegment. Vlak voor de zomer vond de eerste samenwerkingstafel plaats. Gemeente, woningcorporatie Intermaris en investeerder Amvest besloten daar gezamenlijk te kijken hoe deze ‘imperfectie in de woningmarkt’ kan worden opgelost. Wethouder Theo van Eijk: ‘Na de zomer moet duidelijk zijn of het kan, waar het kan, hoeveel woningen we kunnen realiseren, en wie wat gaat doen.’ 

Nog niet in de rij

Met zo’n 72.000 inwoners is het West-Friese Hoorn een van de veertig grotere gemeenten in Nederland. ‘Een prachtige, oudhollandse stad met goede voorzieningen en een nog betrekkelijk rustige woningmarkt. Het verbaast me dat Amsterdammers, die moeilijk een huis kunnen vinden, hier nog niet in de rij staan’, zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris.

Een van de redenen zou kunnen zijn dat er in Hoorn vooralsnog weinig te kiezen valt. Een derde van het woningenbestand - 10.000 woningen, is sociale huur, beheerd door Intermaris. De rest is koopwoningen. ‘Er zit niets tussen, terwijl de behoefte aan huur tussen de 700 en 1000 euro substantieel is’, zegt Theo van Eijk, wethouder Wonen & Stadsvernieuwing in Hoorn.

No nonsense

Van Eijk ontmoette Rob van Gijzel begin dit jaar tijdens een bijeenkomst van het G32-stedennetwerk. Hij was meteen enthousiast over de samenwerkingstafels. In april vond in Hoorn de eerste plaats. Van Eijk: ‘We zaten met bouwers, beleggers, regionale ontwikkelaars, lokale makelaars, Intermaris en ambtenaren van BZK aan tafel. Ik vond het belangrijk om met alle partijen op deze manier bijeen te komen. Het gaat om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling. De uitnodiging was ook een uitdaging om uit je comfortzone te treden. Wat mij betreft moeten we zo snel mogelijk af van de gedachte dat corporaties niet mogen, en ontwikkelaars niet willen.’

Van Eijk is te spreken over de manier waarop Van Gijzel het aanpakt: ‘Hij heeft de juiste no nonsense-houding en houdt het tempo erin. Dat moet ook – we hebben al praatgroepen genoeg.’ Uitkomst van die eerste tafel was dat gemeente, Intermaris en investeerder/ontwikkelaar Amvest nu gedrieën kijken wat er mogelijk is in Hoorn. Van Eijk: ‘Voor de zomervakantie komen we weer bijeen en bespreken we onze bevindingen met de partijen die ook bij de eerste tafel aanwezig waren. Na de zomer moet duidelijk zijn wat we gaan doen.’

Slim puzzelen

‘Toen Van Eijk ons vroeg of we bereid waren mee te doen, zeiden we direct ja’, zegt Cees Tip van Intermaris. ‘Er is ook sprake van welbegrepen eigen belang. Veel van onze wijken zijn heel homogeen, ze bestaan uitsluitend uit sociale huur. Het is beter voor het leefklimaat als verschillende inkomens en milieus door elkaar wonen.’

Concreet kan dat ertoe leiden dat Intermaris delen van de woningvoorraad overdraagt aan de vrije sector. Maar ook dat Intermaris sociale huur gaat bouwen in wijken waar de corporatie nog niet zit. Tip: ‘Hoorn biedt wat dat betreft mogelijkheden. Er zijn hier al wat oudere wijken en bedrijventerreinen die zich goed lijken te lenen voor herontwikkeling om te komen tot een goede woningmix. Het is een kwestie van slim puzzelen met elkaar.’

Rekenen en tekenen

Wienke Bodewes, bestuursvoorzitter van vastgoedorganisatie Holland Property Plaza, en CEO van ontwikkelaar Amvest, voegt daaraan toe: ‘Het gaat om meer dan een paar woningen bouwen. Het gaat echt om gebiedsontwikkeling, waarbij je ook rekening houdt met allerlei economische, sociale en infrastructurele factoren. Dat is topsport.’

En dus wordt er deze zomer druk getekend en gerekend. Wat zijn de grondprijzen? Wie heeft welke grondposities? Kan de gemeente iets doen aan de grondprijzen? Is de corporatie bereid te investeren in de eigen woningvoorraad? Zien beleggers de voordelen van een langdurige investering die een stabiele kasstroom oplevert, boven een investering in koop met direct rendement? Bodewes is optimistisch. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er een goede toekomst is voor 3 à 4-kamerwoningen van 85 vierkante meter met een huur tussen de 800 en 1000 euro. Maar je moet met elkaar wel een beetje durven.’

Behalve in Hoorn vinden er binnenkort ook samenwerkingstafels plaats in Delft en Groningen. Bodewes: ‘Er zijn een stuk of zestien andere steden die in aanmerking komen voor samenwerkingstafels. Ik maak onze leden bij Holland Property Plaza er warm voor. Het is heel belangrijk dat dit gebeurt.’  

Welke rol heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde samenwerkingstafels onder voorzitterschap van Rob van Gijzel. Een lokale samenwerkingstafel middenhuur wordt georganiseerd op initiatief van de wethouder. Samen met de wethouder wordt vervolgens gezocht naar een concrete casus voor de lokale tafel: een plek in de stad waar snel meer middenhuur moet en kan worden toegevoegd.

Gemeenten die interesse hebben om een Samenwerkingstafel te organiseren, kunnen een mail sturen aan: samenwerkingstafel@minbzk.nl.