BZK bestudeert geprezen scriptie over huurwoningen middensegment

Hoe kunnen institutionele beleggers meer investeren in huurwoningen voor de middenklasse? Dat onderzocht student Ana Luiza Barros, die de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties won. Met Marja Appelman, directeur Woningmarkt, reageert ze op haar uitverkiezing.

Marja, waarom organiseert de directie Woningmarkt deze scriptieprijs voor studenten?

“De vraagstukken op de woningmarkt zijn groot. We zijn altijd op zoek naar mensen die daarover willen meedenken en creatieve invalshoeken hebben. Die vind je bij uitstek bij studenten. Op deze manier willen we ook de woningmarkt als onderzoeksonderwerp onder de aandacht brengen op universiteiten. Misschien kan in colleges meer aandacht worden besteed aan beleidsvraagstukken. Plus, wij leren studenten kennen. Ze hoeven niet bij het ministerie te komen werken, maar hopelijk interesseren we hen voor een baan in de sector van de woningmarkt.”

Ana, hoe kwam je op het idee voor je scriptie?

“Ik vind de woningmarkt interessant. Daarom ging ik op zoek naar problemen die daar spelen. Er is een tekort aan huurwoningen voor middeninkomens, veel vraag en weinig aanbod. Ik was benieuwd wat de betrokken partijen daaraan kunnen veranderen. Toen zag ik dat er nog niet veel bekend is over de rol van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.”

BZK Scriptieprijs 2021
Ana Luiza Barros, winnaar van de Woningmarktscriptieprijs 2020, aan het woord. Foto: Valerie Kuypers

Wat vond je het opvallendste resultaat?

“Ik wilde de nadruk op beleggers leggen. Maar ik ontdekte dat gemeenten ook meer kunnen doen om het aantal huurwoningen voor middeninkomens te laten toenemen. Ze moeten daarbij uiteraard wel samenwerken. Maar G4-gemeenten kunnen beleggers bijvoorbeeld belastingkorting geven om te investeren in deze huurwoningen.”

Marja, wat vind jij een opvallende uitkomst van de scriptie?

“Het tekort aan huurhuizen voor middeninkomens is een heel complex probleem. Je moet de woningmarkt als geheel bezien om dat te snappen. Ana heeft alle factoren die een rol spelen bij het tekort aan middenhuurwoningen als een ui afgepeld. Je ziet dan bijvoorbeeld dat vertrouwen tussen partijen als beleggers, gemeenten en ontwikkelaars van belang is. Die relatie is al jaren stroef, ook al is dat niet overal hetzelfde. Ook de risico’s die beleggers ervaren bij veranderingen in regelgeving zijn belangrijk. Die vinden zij lastig, want ze zoeken stabiele inkomsten.”

Marja, wat ga je doen met dit onderzoek?

“We sturen het sowieso naar collega’s van het ministerie die zich met dit onderwerp bezighouden, net als de scripties van de twee andere finalisten. Ik wacht de suggesties van die medewerkers af. Vorig jaar ging de prijswinnende scriptie over buy-to-let, waarbij je een huis koopt om te verhuren. Die studie is gebruikt voor ons beleid. Een jaar eerder won iemand met een scriptie over de huurtoeslag. Die willen we nu versimpelen en die studie hielp daarbij.”

BZK Scriptieprijs 2021
Ana Luiza Barros (links) en Marja Appelman (rechts). Foto: Valerie Kuypers.

Ana, wat ga je doen nu je scriptie is afgerond?

“Ik werk nu bij de Rotterdamse startup Citlylife, die woningen opknapt en verhuurt aan jongeren. En ik wil verder in de woningmarkt. Het sociale aspect trekt me aan: uiteindelijk leeft iedereen in een huis en ervaart daar misschien problemen. Het is mooi om te helpen dat op te lossen.”