Publicatie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat 2018

Deze notitie is geschreven om de ontwikkelingen te duiden die plaatsvonden tussen de publicatie van het handboek op 31-10-2018 en de waardepeildatum van 31-12-2018. Het is immers mogelijk dat er in het laatste kwartaal van 2018 (de periode tussen de actualisatie en publicatie van het handboek en waardepeildatum) in de (vastgoed)markt gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn die gedurende de periode van actualisatie van het handboek nog niet zijn voorzien. Er is tevens een specificatie van ontwikkelingen per regio opgenomen.