Staat van de Woningmarkt 2019

De Staat van de Woningmarkt geeft een overzicht van de stand van de woningmarkt op basis van actuele beschikbare cijfers. Het rapport start met een algemene analyse van de woningmarkt, gevolgd door een verdieping op drie onderwerpen, namelijk de stand van de woningbouw en plancapaciteit, private verhuur, beleggers en buy-to-let en de verduurzaming van de woningvoorraad.