Overzicht wijzigingen Woningwet en Btiv naar aanleiding van de evaluatie

Een overzicht van de voorgenomen wijzigingen in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet. De actuele stand van zaken rondom het wetsvoorstel is op de website van de Tweede Kamer te vinden.