170 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over stimuleringsaanpak Flexwonen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Stimuleringsaanpak Flexwonen, gericht op de totstandkoming van meer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Nationale woonagenda 2018 - 2021

Nationale woonagenda 2018 - 2021

Rapport | 28-05-2019

Rapport Staat van de Volkshuisvesting

De Staat van de Volkshuisvesting geeft een overzicht van de stand van de woningmarkt en corporaties op basis van actuele ...

Kamerstuk | 28-05-2019

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2019

Advies commissie prestatieafspraken Rotterdam

Advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken ...

Publicatie | 21-05-2019

Bindende uitspraak minister Ollongren prestatieafspraken Rotterdam

Brief | 21-05-2019

Memorie van Antwoord

Memorie van Antwoord Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en ...

Kamerstuk | 17-05-2019

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord bij Wet maatregelen middenhuur

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 17-05-2019

introductie benchmark lokale woonlasten

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2019

Kamerbrief over heffingsvermindering verduurzaming

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019