188 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2019

Advies commissie prestatieafspraken Rotterdam

Advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken ...

Publicatie | 21-05-2019

Bindende uitspraak minister Ollongren prestatieafspraken Rotterdam

Brief | 21-05-2019

Memorie van Antwoord

Memorie van Antwoord Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en ...

Kamerstuk | 17-05-2019

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord bij Wet maatregelen middenhuur

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 17-05-2019

introductie benchmark lokale woonlasten

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2019

Kamerbrief over heffingsvermindering verduurzaming

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019

Eerdere bindende uitspraken van minister in geschil prestatieafspraken

De minister deed al bindende uitspraken over de totstandkoming van prestatieafspraken in Delft, Leiderdorp en Zoetermeer.

Besluit | 01-04-2019

Sociaal Huurakkoord 2018

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, ...

Publicatie | 29-03-2019

Uitspraak in geschil totstandkoming prestatieafspraken Nuenen

De gemeente Nuenen, huurdersverenigingen en betrokken woningcorporaties ondertekenden op 11 december 2018 de prestatieafspraken ...

Besluit | 21-03-2019