Nieuw dossier Aanpak vocht en schimmel

Circa 1,5 miljoen huishoudens hebben last van vocht en schimmel in hun woning. Dat is bijna een vijfde van alle woningen in Nederland. Een vervelend probleem, want wanneer het niet tijdig wordt aangepakt kan dit tot gezondheidsproblemen leiden. Op woningmarktbeleid.nl staat daarom nu een dossier met informatie over hoe woningcorporaties, particuliere verhuurders, gemeentes en bewoners vocht- en schimmelvorming kunnen voorkomen en oplossen.

In het dossier zijn verschillende informatievormen gebundeld. Het gaat onder meer om onderzoeken van TNO/Abf en GGD Amsterdam en RIGO, webinars over de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion, kamerbrieven en infographics. Ook zijn links opgenomen naar relevante informatie over schimmel van onder meer Woonbond, Aedes en Vereniging Eigen Huis.