Leefbaarheid

De Woningwet duidt het begrip leefbaarheid door aan te geven welke bijdragen woningcorporaties hieraan kunnen leveren. Op deze pagina vindt u informatie over geldende wet- en regelgeving voor corporaties rondom het thema leefbaarheid.

Dossier leefbaarheid

Over het onderwerp leefbaarheid wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema leefbaarheid. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier leefbaarheid.

Relevante regelgeving

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom leefbaarheid. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.