Regels voor toewijzen

Woningcorporaties moeten zich richten op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de gewijzigde Woningwet. Betaalbare huurhuizen mogen zij niet aan iedereen verhuren. Woningcorporaties moeten zich houden aan regels.

Regels voor toewijzing naar inkomen

Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 737,14) toewijzen aan hun doelgroepen.

  • De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden € 39.055 (prijspeil 2020). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.
  • Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020). Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 39.055.

De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot € 39.055), mag zij er ook voor kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder de € 43.574) toe te wijzen.

Regels voor toewijzing van de 10% vrije ruimte

Als woningcorporaties de 10% vrije toewijzingsruimte niet voor de doelgroep (tot € 43.574) gebruiken, maar voor andere woningzoekenden moeten zij een aantal huishoudens voorrang geven.

Om te beginnen zijn dit de huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij voorrang krijgen. De gemeente moet dit dan wel hebben vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Daarnaast is er nog een groep die voorrang krijgt. Dit zijn:

  • huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;
  • huishoudens die (met toestemming van de corporatie) woningen met elkaar ruilen;
  • medehuurders die (met toestemming van de corporatie) huurder worden.

Passend toewijzen voor de doelgroep van de huurtoeslag

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die een inkomen hebben tot de inkomensgrens van de huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die een inkomen hebben waarbij ze recht zouden kunnen hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een kale huur onder de aftoppingsgrens.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 619,01. Voor  drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 663,40. Deze bedragen gelden in 2020.

De passendheidsnorm geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. Die grenzen zijn in 2020:

  • € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens;
  • € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan men uitgezonderd worden voor de inkomenstoets bij toewijzingen. Ook zijn er situaties waarin personen uitgezonderd zijn van de verplichte inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting. Bepaalde huishoudens met een zorgindicatie hebben recht op een sociale huurwoning, ook als het inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp:

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom toewijzen. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.