Magazine prestatieafspraken - Nieuwbouw door corporaties

De komende tijd presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal magazines over de invloeden van prestatieafspraken op de woningmarkt. De tweede editie is inmiddels online te bekijken, over het thema 'nieuwbouw door corporaties'.

Goed wonen en leven is een belangrijk ideaal en recht. Het woningtekort is echter historisch hoog en de woningbouwopgave is groot. Dat leidt tot hoge huren en koopprijzen. Starters op de woningmarkt en kwetsbare groepen hebben daardoor minder kans op een woning en er is een noodbel geluid voor onder meer (economische) daklozen en statushouders.

Dit magazine biedt een selectie van inspirerende voorbeelden over de invulling van de lokale woningbouwopgave en de urgentie tot goede samenwerking om deze complexe opgave om te buigen. Rob Haans (de Alliantie, Amsterdam), Karin Lubbers (Domesta, Coevorden), Arlette Besselse (Meanderpark Nieuwegein), René Mascini en Paula Sangers (Woningpartners Midden-Holland, Gouda), Ralph van Dijk en Peter Seen (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) en Peter Bevers en Reinier de Jonge (Beveland Wonen) en Andy Dritty en Paul van Noorden (Provincie Limburg) over de innovatieve aanpak die nodig is, hun ervaringen en de lessen die zij mee willen gaven als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de woningbouwopgave en prestatieafspraken.