Prettig en betaalbaar wonen moet voor iedereen snel beschikbaar zijn, ook als je met spoed een woning nodig hebt. Denk daarbij aan studenten of aan iemand die net gescheiden is. Maar ook voor gezinnen die hun huis verkochten en nog niet over een nieuwe woning beschikken, kan flexwonen uitkomst bieden.

Flexwonen zorgt voor snelle oplossingen en ontwikkelt zich naast het reguliere huren en kopen tot een ontluikend, nieuw segment in de woningmarkt. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast heeft één van de volgende aspecten een tijdelijk karakter: de woning zelf, de bewoners of de locatie.

Flexwoningen zijn in aanleg duurzaam en circulair. Zo kunnen bestaande gebouwen (zoals leegstaande kantoren) omgezet worden in woningen. Verder is bouwen in een fabriek een meer gecontroleerd proces, is er bovendien minder bouwafval én minder overlast voor de omgeving.

Ziet u mooie kansen, slimme ideeën, vragen of belemmeringen? We denken graag met u mee. Neem contact op via flexwonen@minbzk.nl.

Praktijkverhalen

Marja Appelman, directeur Woningmarkt van het ministerie van BZK, nam op vrijdag 17 mei 2019 een kijkje bij PLEKvoor. Dit is een producent van flexibele, verplaatsbare flexwoningen. Ga in dit eerste praktijkverhaal mee met haar om kennis te maken met het ‘bouwen in de fabriek’.

Gemeente Hoeksche Waard is een van de voorlopers als het gaat om flexwonen in plattelandsgemeenten en combineert daarbij vraagstukken van wonen en zorg. Wethouder Piet van Leenen (Wonen) en projectleider Nanke Hofstra vertellen in dit tweede praktijkverhaal over hun ervaringen.

In Purmerend is de gemeente zelf opdrachtgever voor de bouw van 200 tijdelijke woningen. De woningnood vraagt om initiatief, is de redenering daar. "Wij vinden dat we hiermee onze verantwoordelijkheid nemen”, zo vertelt wethouder Thijs Kroese. Meer over dit initiatief is te lezen in dit derde praktijkverhaal over flexwonen.