Niet iedere huurder zoekt een eengezinswoning voor de lange termijn. Steeds vaker blijkt er ook behoefte aan kleine, betaalbare wooneenheden, die snel beschikbaar zijn en voor een bepaalde tijd worden verhuurd. Zulke flexwoningen kunnen een uitkomst zijn voor spoedzoekers op de woningmarkt. Denk daarbij aan mensen die net gescheiden zijn, statushouders of arbeidsmigranten.

Hoort bij