Langere termijn voor indienen verzoek bijzondere situaties voor huurtoeslag

De termijn voor het indienen van verzoek om uitzonderingssituaties inkomen en medebewoner huurtoeslag is op 23 april 2020 verlengd van zes weken naar vijf jaar. Daarnaast kunnen dergelijke verzoeken vanaf berekeningsjaar 2015 nog tot 1 september 2020 worden ingediend. Deze wijziging is ingegaan op 23 april 2020.

Bijzondere situaties

De huurtoeslag kent een aantal bijzondere situaties voor het meetellen van medebewoners en inkomensbestanddelen. Een aanvrager kan hierdoor een hoger bedrag aan huurtoeslag ontvangen.

In de eerste plaats kan een huurder, diens partner of een medebewoner in bepaalde situaties van langdurig verblijf buitenshuis buiten beschouwing blijven. Zo kan een partner of een medebewoner buiten beschouwing blijven als sprake is van een verzorgingsbehoefte bij de huurder, diens partner of een medebewoner.

Toeslagenverzoek

Verder is het mogelijk om bij het bepalen van het toetsingsinkomen van de huurtoeslag in een vijftal situaties specifieke inkomensbestanddelen geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te laten. De belanghebbende kan voor deze situaties een toeslagenverzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek kon voorheen alleen worden ingediend totdat de huurtoeslag voor het betreffende jaar onherroepelijk vaststond, dus tot zes weken na het vaststellen van de definitieve beschikking over het jaar. De termijn is nu verlengd naar vijf jaar.