Veelgestelde vragen huurtoeslag

Er is een huurder wiens inkomen is gewijzigd. Heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Wanneer het inkomen van een huurder verandert, is het zaak dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan de Belastingdienst, anders krijgt de huurder een verkeerd bedrag aan toeslagen. Bij een daling van het inkomen kan de huurder recht hebben op meer huurtoeslag. Wanneer het inkomen hier niet op wordt aangepast, zal de huurder de te weinig ontvangen huurtoeslag het jaar erop bij de definitieve berekening alsnog ontvangen. Bij een stijging van het inkomen kan de huurder mogelijk te veel huurtoeslag ontvangen, wat later moet worden terugbetaald.

Sinds 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag komen te vervallen. De huurder zal dus niet door een (kleine) stijging van het inkomen het recht op huurtoeslag verliezen. In plaats daarvan wordt de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. De huurder zal altijd meer van het aanvullend inkomen overhouden dan dat deze aan huurtoeslag minder zal krijgen.

Het inkomen kan worden aangepast op de website van de Belastingdienst.

Bij een huurtoeslagontvanger stijgt de huur door de jaarlijkse huurverhoging boven de huurtoeslaggrens (€737,14 in 2020). Heeft dat gevolgen voor de huurtoeslag?

Huishoudens die al recht hadden op huurtoeslag behouden dat recht als hun huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging boven deze grens raakt. Echter krijgen zij over het deel van de huurprijs boven de huurtoeslaggrens géén huurtoeslag. Dat deel moeten zij volledig zelf betalen.

Als de huur van een zittende huurder boven de huurtoeslaggrens is geraakt, betekent dat niet dat het huurcontract geliberaliseerd is. Liberalisatie van lopende huurcontracten is wettelijk gezien niet mogelijk.