Werking en berekening huurtoeslag

Huurders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Daarboven wordt de huur tot de kwaliteitskortingsgrens (€442,46) voor 100 procent vergoed, tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens (€633,25 of €678,66) voor 65 procent en tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurgrens (€752,33) voor de meeste huurders voor 40 procent.

De werking van de huurtoeslag ziet er schematisch als volgt uit:

Hoogte huurtoeslag berekenen

Op de website van de Belastingdienst kunnen huurders berekenen of ze voor 2021 in aanmerking komen voor huurtoeslag en staan alle voorwaarden beschreven om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Huurtoeslag kan online worden aangevraagd op Mijn Toeslagen. Dat is de persoonlijke pagina op de website van de Belastingdienst. Hiervoor is een DigiD nodig.