Leefbaarheid

Een van de kerntaken van woningcorporaties is het bijdragen aan een goed bewoonbare wijk. De werkzaamheden die de corporatie uitvoert dragen bij aan het woongenot van de huurders. Daarom worden de werkzaamheden uitgevoerd in de buurt van woningen die in het bezit zijn van de corporatie en hebben ze een functie die gericht is op een wijk, buurt of buurtschap.   

Op grond van de prestatieafspraken met gemeenten en bewonersorganisaties mogen woningcorporaties onder voorwaarden bijdragen aan de leefbaarheid. Deze activiteiten moeten onderdeel zijn van de prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en woningcorporaties.