Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

In de publicatie IBW in het kort 2019 vindt u belangrijke informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de IBW 2019, bijvoorbeeld over de overgang naar beleidswaarde in de IBW. U kunt ook een korte video over de IBW bekijken.

Cijfers Bestedingsruimte 2019

In onderstaande bestanden (PDF) vindt u de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019 per gemeente en corporatie.

In het document met de bestedingsruimte per corporatie vindt u ook informatie over de plannen van corporaties rond nieuwbouw en woningverbetering.

Meer informatie IBW

Heeft u nog vragen over de IBW? Lees dan de publicatie De IBW in het kort of lees de veelgestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u PostbusIBW@minbzk.nl mailen.

Corporaties hebben het Rekenmodel IBW 2019 voor hun corporatie per mail ontvangen. Met dit model kunt u zien hoe de berekening van de IBW tot stand komt en kunt u het effect van eigen normen voor financiële ratio’s en eigen aannames voor investeringen op de IBW zien. Heeft u het rekenmodel niet ontvangen? Stuur een mail naar PostbusIBW@minbzk.nl. Voor andere geïnteresseerden is via dit emailadres ook een niet-ingevuld model beschikbaar, inclusief handleiding.

De rapportage IBW 2019 geeft inzicht in de door Ortec Finance ontwikkelde methodiek. Het rapport behandelt de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de indicatieve omvang van extra middelen waarover een corporatie beschikt. Daarnaast bevat het de belangrijkste uitkomsten van de berekeningen, een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar en een nadere toelichting op de betekenis van de berekende bedragen.