Markttoets

Per 1 januari 2021 geldt de markttoets niet langer voor woningcorporaties. Op Prinsjesdag 2020 heeft minister Ollongren aangekondigd dat de markttoets voor drie jaar opgeschort wordt. Dit wordt geregeld in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking in 2021.

Sinds 1 januari 2021 anticipeert de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties echter al op deze wijziging door niet langer te handhaven op de markttoets. Dit betekent in de praktijk dat de niet-DAEB-voornemens van woningcorporaties die zij tijdens de opschorting ontwikkelen, niet langer getoetst worden. Om verwarring te voorkomen over het moment van het ontstaan van dergelijke voornemens, wordt woningcorporaties aangeraden om deze voornemens kenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door hiernaar te verwijzen in het jaarverslag.

Opschorting markttoets

Door de opschorting van de markttoets wordt een procedurele drempel weggenomen die woningcorporaties ervaren bij investeringen in het commerciële segment, waaronder middenhuurwoningen en (sociale) koopwoningen. Na drie jaar wordt geëvalueerd of een (her)intreding van de markttoets of marktverkenning nodig is.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant bij dit onderwerp: