Jaarlijkse stijging van huren beperkt tot inflatie plus 1%

Verhuurders sturen meestal vanaf april de jaarlijkse brief aan hun huurder(s) over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. In 2021 mag de verhuurder maximaal inflatie plus 1% huurverhoging voorstellen. Het inflatiepercentage is vastgesteld op 1,4%. De meeste huren mogen dus in 2021 maximaal 2,4% stijgen.

Voor wie geldt dit?

De volgende maximering van de huurstijging geldt in 2021:

  • 2,4% voor zelfstandige woningen waarvan de huurders een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 44.655;
  • 2,4% voor kamers, woonwagens en standplaatsen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor huurders met een inkomen van boven de € 44.655, met als voorwaarde dat het geen AOW’ers en/of huishoudens van vier of meer personen betreft. Hiervoor geldt een verhogingspercentage van 5,4%.

De invoering in de particuliere huursector is in behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en wordt ook verwacht in 2021.

Uitvoering

Als er in het huurcontract een afspraak over de jaarlijkse huurverhoging (indexeringsclausule) staat, dan is deze niet geldig als dit leidt tot een hogere huurverhoging dan inflatie plus 1%. Dit geldt eveneens voor woningen in de particuliere sector.

Huurders in de vrije sector krijgen in 2021 voor het eerst de mogelijkheid om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie. Bezwaar maken heeft alleen zin als de voorgestelde huurverhoging niet voldoet aan de gestelde criteria.

Huidige status

De minister heeft de maximale huurverhoging van de inflatie plus 1 procentpunt voor sociale huurwoningen van woningcorporaties en andere verhuurders voor 2021 vastgesteld in een ministeriële regeling, zoals per brief  van 6 november 2020 aangekondigd aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel dat de maximering van de huurverhoging in de vrije sector regelt, is nog in behandeling bij de Tweede Kamer (initiatiefvoorstel van het lid Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35 488)). Beide Kamers moeten met het wetsvoorstel instemmen voordat het een wet wordt.