Maximering meetellen WOZ-waarde in huurprijsbepaling

In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de bepaling van de maximale huurprijsgrens van een woning een onbedoeld effect. De maximale huren stijgen daar door schaarste zo sterk, dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Woningen in die gebieden worden voor grote groepen onbereikbaar. Het aandeel van de WOZ-waarde in de bepaling van de maximale huurprijs van woningen wordt daarom gemaximeerd.

Uitvoering

Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde gebruikt als onderdeel van het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel (WWS) waarmee de maximale huur van een woning wordt bepaald. Zo wordt de huur goed onderbouwd vastgesteld door de verhuurder. Het aandeel van de WOZ-waarde in het puntentotaal van een woning wordt gemaximeerd op 33%.

De maatregel geldt indien een groter aandeel van de WOZ-waarde in de huurprijs zou leiden tot de mogelijkheid van liberalisatie (bij nieuwe verhuring). Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie (bij nieuw verhuring). De maatregel geldt daarom niet voor woningen met minder dan 142 punten.

Huidige status

De beantwoording van de schriftelijke vragen ronde van de Tweede Kamer is gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer volgt een adviesvraag aan de Raad van State.