IBW 2018 in het kort

Korte beschrijving van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Het betreft een indicatie over de beschikbare financiƫle middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.