IBW gegevens 2018 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op deze website. Het betreft een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.

Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

Nieuwe cijfers

In 2017 werden alleen gegevens gepubliceerd over het DAEB vastgoed van woningcorporaties. Dit jaar zijn ook gegevens beschikbaar over het niet-DEAB deel van de vastgoedportefeuille.  Deze niet-DEAB gegevens kunnen gemeenten en corporaties ondersteunen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld het middenhuursegment. Daarbij worden twee bestedingsrichtingen onderscheiden: nieuwbouw of een dividenduitkering aan het DAEB vastgoed, waardoor voor de sociale huurwoningen aanvullende ruimte beschikbaar om extra te investeren of huurmatiging toe te passen.

Opbouw

De IBW voor het DAEB vastgoed bestaat uit drie bedragen:

  1. nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag);
  2. woningverbetering (investeringsbedrag);
  3. huurmatiging (uitgave).

Deze bedragen geven indicatief aan hoeveel extra bestedingsruimte corporaties hebben ten opzichte van de beleidsvoornemens die zij zelf hebben aangegeven in de prospectieve informatie (dPi) voor 2018-2022. De genoemde bedragen zijn veelal niet direct beschikbaar. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten.