Staat van de woningmarkt

De woningmarkt kent een sterke opleving onder invloed van de economische ontwikkeling, Stijgende koopkracht en lage rente dragen bij aan de sterke vraag naar koopwoningen. Door de lage rente zijn koopwoningen in veel plaatsen nog steeds betaalbaar. Ook al is de spanning op de woningmarkt in delen van het land groot.

Situatie woningmarkt 2019

De beoogde woningbouwproductie van 75.000 woningen per jaar is met bijna 80.000 woningen in 2018 ruim gehaald, inclusief transformaties. Ook voor 2019 is de verwachting dat dit doel wordt gehaald. Toch staat het woningtekort in 2019 op 294.000 woningen (3,8% van de woningvoorraad). Dit blijkt uit de brief van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) over de staat van de woningmarkt in 2019.