Groningen klaar voor huisvesting duizenden studenten

In Groningen zijn ze klaar voor het nieuwe studiejaar en de huisvesting van de duizenden (internationale) studenten. Vorig studiejaar kwam de stad hierom nog in het nieuws. Er was te weinig huisvesting voor alle (internationale) studenten en 45 sliepen noodgedwongen tijdelijk in een tent. Dit jaar is er piekopvang geregeld in onder meer een grote flat aan de Esdoornlaan met 120 kamers. Er staan gemeubileerde kamers klaar om studenten te huisvesten tijdens de start van het studiejaar.

Willem Schwertmann

Jaarlijks komen enkele duizenden buitenlandse studenten naar Groningen. Om situaties als in 2018 te voorkomen, is een convenant getekend door de gemeente, woningcorporaties, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en studentenorganisaties Gsb (Groninger Studentenbond) en ESN (Erasmus Student Network). Het convenant is in lijn van het landelijke Actieplan Studentenhuisvesting van het ministerie van BZK. Dit plan werd in oktober 2018 gesloten tussen betrokken partijen om binnen 3 jaar een lokale samenwerking op te bouwen en in gezamenlijkheid huisvestingsplannen te formuleren waarmee in 10 jaar vraag en aanbod lokaal in evenwicht komen.

Gronings convenant

Het doel van het Groningse convenant is om met elkaar structureel een betere aansluiting te krijgen tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting in de studentenstad. "We hebben dit jaar piekopvang geregeld voor de opvang van buitenlandse studenten die in september nog geen kamer gevonden hebben", vertelt Willem Schwertmann namens de gemeente Groningen. "Het gaat in totaal om ongeveer 250 tot 300 bedden. Dit aantal is gebaseerd op de verwachtingen over het aantal nieuwe buitenlandse studenten voor komend studiejaar."

Piekopvang studentenhuisvesting

Studenten, die nog geen huisvesting hebben, kunnen tijdelijk terecht in een grote flat aan de Esdoornlaan. De flat wordt normaal gesproken gebruikt voor reguliere studentenopvang, maar staat nu leeg vanwege modernisering. "Zodra de piek in de instroom (van augustus tot en met oktober) voorbij is, worden de locaties weer gesloten voor net ingestroomde studenten." In deze periode vinden de studenten namelijk elders in de stad wel woonruimte. 

De huisvestingsproblemen gelden vooral voor buitenlandse studenten. "Veel Nederlandse studenten kennen de weg hier en zorgen dat ze op tijd een kamer hebben. Lukt dat niet? Dan blijven ze thuis wonen", legt Schwertmann uit. Buitenlandse studenten, jaarlijks komen er ongeveer 4.000 naar Groningen, hebben natuurlijk altijd een kamer nodig. "Maar zij missen de kennis van de stad en een goed sociaal netwerk. Soms besluiten ze ook op het laatste moment nog een studie in Groningen te volgen in plaats van in Manchester of Berlijn. Het is lastig om dan nog een goede woning te vinden."

Naast de Esdoornflat (120 kamers) zijn 80 bedden beschikbaar in ‘the Village’, een tamelijk nieuwstudentencomplex. Mochten deze twee locaties vol zitten, is er nog een extra locatie beschikbaar aan de Metaallaan, een verbouwde school.

Communicatie richting studenten

De onderwijsinstellingen communiceren actief met hun buitenlandse studenten, zodra ze zich aanmelden voor een studie. "De onderwijsinstelling informeren over de huisvestingsmogelijkheden en de belemmeringen. Uiteraard geven ze de studenten ook mee wat ze kunnen doen om op tijd een kamer te vinden in Groningen. Een centrale website helpt ze daarbij." Ook in het landelijke Actieplan is voorlichting een belangrijke pijler.

Voldoende aanbod

De afgelopen zeven jaar zijn er in Groningen ongeveer 5.000 jongeren-/studentenwoningen gerealiseerd. De komende drie jaar worden er nog eens 3.000 woningen gebouwd. In 2019 worden er 1.000 jongerenwoningen opgeleverd. Schwertmann: "Met deze eenheden verwacht de gemeente voldoende aanbod te hebben voor de komende jaren."

Vraag en aanbod buitenlandse studenten

De belangrijkste taak voor de gemeente en convenantpartners voor de komende tijd, naast de zorg voor voldoende kamers voor buitenlandse studenten op korte termijn, is om vraag en aanbod van studenten- en jongerenwoningen ook op langere termijn goed in beeld te brengen. "Voor buitenlandse studenten is dat een weerbarstig probleem, omdat de vraag onvoorspelbaar is", legt Schwertmann uit. "Een studentenstop in bijvoorbeeld Duitsland kan plotseling leiden tot extra instroom in Nederland. De onderwijsinstellingen zijn ook erg onzeker over het effect van bijvoorbeeld de brexit."