Huurregelgeving

Hier vindt u informatie over een aantal wetten, regelingen en richtlijnen die van toepassing zijn op het huren en verhuren van woonruimte. De belangrijkste zijn:

  • Het Burgerlijk Wetboek, de voornaamste bron van het huurrecht;
  • Het Besluit huurprijzen woonruimte, dit geeft richtlijnen over de beoordeling van de redelijkheid van (wijziging van) huurprijzen van woonruimte en over het woningwaarderingsstelsel;
  • Wet doorstroming huurmarkt, die onder meer de maximale huurstijging regelt. 

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen. De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als de huurder en de verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt. Voor de taken en werkwijze van de Huurcommissie verwijzen we u naar de website van de Huurcommissie.