Toewijzen door woningcorporaties

De kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Met de Europese Commissie is overeengekomen dat vrijkomende sociale huurwoningen voor het overgrote deel worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor zijn inkomensgrenzen opgesteld. Passend toewijzen zorgt ervoor dat mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.