Woningbouwimpuls

De Nederlandse woningmarkt kent een grote krapte. De vraag naar woningen is sterk toegenomen, terwijl de bouw van woningen is achtergebleven. Vooral in stedelijke regio’s is het tekort aan betaalbare woningen nijpend.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de regionale cijfers.

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig kan wonen. Prettig wonen betekent dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen. De woningbouwimpuls is zo'n instrument.

Betaalbaalbare woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet stelde in 2019 met de woningbouwimpuls 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw ten minste 65.000 betaalbare woningen, met name voor starters en mensen met middeninkomen, in regio’s waar de schaarste het grootst is. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Landelijke en speciale aandacht

In september 2020 zijn de eerste bijdragen uit de woningbouwimpuls toegekend, in totaal goed voor 290 miljoen euro. Dit leidt tot de bouw van ruim 51.000 nieuwe woningen. Daarvan valt 65% in de categorie betaalbaar. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en aandachtsgroepen.

De projecten die een bedrag hebben gekregen zijn verdeeld over het land, waarbij 21 projecten zich bevinden in de woondealregio’s met projecten in onder andere Den Haag, Utrecht en Arnhem/Nijmegen. Dat zijn de regio’s waar de minister al eerder afspraken mee heeft gemaakt over de uitbreiding van de woningbouw. Daarnaast krijgen projecten in Alkmaar, Breda, Deventer, Enschede, Harderwijk en Hoorn een bijdrage uit de woningbouwimpuls.

Een interactief overzicht van alle projecten is te vinden op deze website.

Aanvragen

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober 2020 aanvragen indienen voor de tweede ronde van de woningbouwimpuls. De minister zal ook deze aanvragen voor beoordeling voorleggen aan een externe onafhankelijke toetsingscommissie. Alle aanvraagdocumentatie staat op de website van RVO.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws