Loket Woningbouwimpuls geopend voor projectaanvragen

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze laatste aanvraagronde is 250 miljoen euro beschikbaar. Met de Woningbouwimpuls - van in totaal 1 miljard euro – draagt het ministerie van BZK in de komende jaren bij aan de versnelde totstandkoming van betaalbare woningen.

In Nederland is een groot tekort aan woningen; de komende tien jaar moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Indienen aanvraag

De Woningbouwimpuls zet in op sneller meer betaalbare woningen realiseren om zo het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • projecten leveren minimaal 500 woningen op (voor woningmarktregio’s met veel kleine gemeenten is de ondergrens minimaal 200 woningen);
  • minstens de helft van het aantal woningen moet betaalbaar zijn;
  • de woningbouw moet binnen drie jaar starten.

Gemeenten kunnen van 1 tot en met 17 september 2021 een aanvraag indienen bij het RVO-loket Woningbouwimpuls. Een onafhankelijke commissie toetst de aanvragen en brengt vervolgens advies uit aan minister Ollongren. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage krijgen. Bij aanmelding voor 8 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.