Woningmarktscriptieprijs

De Woningmarktscriptieprijs wordt sinds 2017 door de directie woningmarkt bij BZK uitgereikt voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de woning- en vastgoedmarkt. De Woningmarktscriptieprijs is de opvolger van de WoON-scriptieprijs. Gebruik van het Woononderzoek Nederland (WoON) is geen voorwaarde meer voor deelname aan de scriptieprijs.

Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het ministerie een prijs uit van 2.500 euro. De tweede plaats krijgt 1.000 euro en de derde plaats 500 euro. De prijswinnaars presenteren hun scriptie aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK voordat ze de prijs in ontvangst nemen.

Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de prijs:

"Het ministerie wil met de prijs studenten stimuleren om een bijdrage te leveren aan de uitdaging waar we voor staan. Namelijk samen met gemeenten, corporaties, investeerders en vele andere partijen zorgen voor voldoende woningen, passend bij de vraag van nu en in de toekomst. En daar is ook veel onderzoek en innovatiekracht voor nodig."

Winnaars Woningmarktscriptieprijs

2020

Ana Luiza Barros - Approaches for Institutional Investors in the Netherlands to increase the middle rent segment stock

2019

Rolien de Jong - Towards a future without natural gas for housing corporations

2018

Janneke Michielsen - The Dutch buy-to-let market

2017

Bob Witjes - Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld