Persoonlijk contact vaker oplossing bij voorkomen huisuitzettingen

Wat doen woningcorporaties om huurachterstanden te bestrijden en huisuitzettingen te voorkomen? In 2018 werd de aanpak van verschillende woningcorporaties gepeild, en twee jaar verder zijn verschillende ervaringen opgedaan en vernieuwd. Corporaties zetten inmiddels flink in op persoonlijk contact en maatwerk, zo blijkt uit onderzoek van Platform31.

Appartementen huisvesting wijk huur

Appartementen huisvesting wijk huur

In Nederland leven veel mensen die moeilijk kunnen voldoen aan hun maandelijkse betalingen. De hoogte van de schulden steeg de afgelopen vijf jaar (NVVK, 2019). De cijfers van de NVVK laten ondanks de hogere gemiddelde schuld een daling van ongeveer 10% vergeleken met 2017 zien in het aantal personen dat is aangemeld voor schuldhulpverlening. De landelijke daling van het aantal huishoudens met schuldhulpverlening is al langer terug te zien in de huurachterstanden bij woningcorporaties. De cijfers in vergelijking met de jaren daarvoor laten al enkele jaren een dalende lijn zien. Dat is positief voor woningcorporaties en bewoners en betekent dat in 2018 ten opzichte van 2017 het totale bedrag aan huurachterstanden  met ruim tien procent daalde (Aedes, 2019). De cijfers zijn gebaseerd op zowel zittende als vertrokken huurders.

Hoge huurachterstanden

Desalniettemin kampen woningcorporaties met hoge huurachterstanden. In 2018 hadden ze in totaal 207 miljoen euro aan niet-ontvangen huurinkomsten. Woningcorporaties zetten flink in om dit bedrag te verlagen. Ook doen zij dit op het aantal huisuitzettingen omlaag te krijgen. Met succes: de afgelopen tien jaar daalde het aantal huisuitzettingen aanzienlijk. In 2008 moesten 7.650 huishoudens hun woning verlaten. In 2018 daalde dit naar 3.000 huishoudens die hun woning moesten verlaten. Uit de Corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden van Aedes blijkt dat 80 procent uit huis werd uitgezet vanwege een huurachterstand (Aedes, 2019).

Een duidelijk overzicht van de maatregelen ontbrak. In het rapport Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen (2018) bracht Platform31 de maatregelen overzichtelijk in beeld. De maatregelen werden gesorteerd naar preventie, vroegtijdig signaleren en oplossen van schulden.

Update 2020

Recent sprak Platform31 met acht woningcorporaties over hun incassobeleid voor een update van het eerdere rapport. Hoe hebben zij het incassobeleid de laatste jaren ingericht? Ook hier blijkt dat het beleid ingericht is om huurachterstanden en daarmee huisuitzettingen te voorkomen. Hun aanpak is steeds meer dan voorheen erop gericht om te voorkomen dat een huurder zijn huis uitgezet moet worden en door een persoonlijke benadering in contact te komen met de huurder. Corporaties zetten flink in op persoonlijk contact en maatwerk. Ook wordt er continu samengewerkt met gemeenten en andere partijen zoals nutsbedrijven, zorgaanbieders en -verzekeraars. Woningcorporaties hebben veel contact met elkaar, zodat zij van elkaar kunnen leren en zij niet allemaal zelf het wiel (opnieuw) hoeven uit te vinden.