Flexinkomen makkelijker mee onder NHG

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder van de NHG begint daartoe in het najaar van 2019 een experiment met een aantal kredietverstrekkers. Met het gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de inkomensontwikkeling beter in kaart gebracht worden. Dit maakt het voor starters makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Dat schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Platform Hypotheken. In dit platform werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder AFM, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samen om maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken.

Hypotheekverstrekking

Het uitgangspunt is een verantwoorde hypotheekverstrekking. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat de hypotheekverstrekker bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht heeft de op de standvastigheid van het inkomen. Doorgaans wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de enkele jaren gelden ontwikkelde Perspectiefverklaring soelaas. Het aantal kredietverstrekkers dat hiermee werkt is toegenomen.

Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan geeft zicht op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen. Het is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook zzp’ers en freelancers.

Aflossingsblij

Daarnaast is er hernieuwde aandacht is er voor de aflossingsvrije hypotheken. Het merendeel van deze hypotheken loopt af in de periode tussen 2035 - 2038. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft samen met het Verbond dit najaar een vervolg aan de campagne Aflossingsblij om consumenten te wijzen op mogelijke risico’s en te nemen maatregelen.

Verhuisgedrag senioren

Voor senioren was het door een hypotheek op maat afgelopen jaar makkelijker om te verhuizen naar een woning met lagere lasten. Dit was eerder nog een knelpunt omdat deze groep voor een nieuwe hypotheek niet altijd voldeed aan de inkomensnormen. Na verduidelijkingen door toezichthouder AFM en de aanpassing van de NHG-voorwaarden toetsen hypotheekverstrekkers nu in de meeste gevallen op de daadwerkelijke lasten en komt de gewenste hypotheek wel binnen bereik.

Onderzoek huurlasten

Verder doet het Nibud onderzoek naar de huurlasten in relatie tot de inkomensnormen voor een hypotheek. Voor de hypotheekverstrekking aan huurders die willen kopen, moet dit het inzicht vergroten op welke wijze de betaalde huur kan worden gebruikt in de onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking.. Op dit moment experimenteert een enkele aanbieder hier al mee.

Partners Platform Hypotheken

De partners binnen het Platform Hypotheken werken de komende periode verder aan het wegnemen van knelpunten op de hypotheekmarkt en het verzilveren van kansen. Zo is er veel belangstelling voor de hypotheekmogelijkheden bij investeringen voor verduurzaming. De minister roept hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers op om klanten actief te wijzen op de grotere leencapaciteit voor verduurzaming en de mogelijkheden voor rentekorting.