Kostengrens in 2020 naar €310.000

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt met ingang van 1 januari van €290.000 naar €310.000.  Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.  Dit blijkt uit  cijfers van het Kadaster, dat vanmorgen de gemiddelde koopsom in de maand augustus heeft gepubliceerd.

Stabiliserend effect

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld met de gemiddelde koopsommen van door particulieren aangekochte bestaande woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk €301.736 (juni), €309.689 (juli) en €316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op €309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door €5.000, namelijk €310.000.

Positief voor starters

NHG-bestuurder Arjen Gielen: “Hiermee loopt de kostengrens weer in de pas met de gemiddelde woningwaarde. Dat is een positieve ontwikkeling, met name voor starters. We doen er recht mee aan de gestegen woningprijzen, maar tegelijk willen we voorkomen dat we de huizenprijzen aanwakkeren. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken we of we een systematiek kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een nog stabielere kostengrens en borgtochtprovisie. Zowel in tijden van economische voor- en tegenspoed.”

Energiebesparende voorzieningen

Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de cv-ketel. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Oversluiten

Het oversluiten van een lening zonder NHG een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Op dit punt zullen de voorwaarden en normen vanaf 2020 worden aangepast.